Välkommen till
Stiftelsen Hospice Österlen

Stiftelsen Hospice Österlen arbetar för att förbättra vård i livets slutskede, så kallad palliativ vård, för innevånarna på Österlen. Detta sker i samarbete med den specialiserade vården inom området ”Palliativ vård och ASIH (Avancerad vård i hemmet) i Ystad och Palliativt Utvecklingscentrum i Lund samt kommunala vårdgivare i Simrishamn.

Stiftelsen Hospice Österlen startade år 2009 på initiativ av Stiftelsen Österlenvård och Svenska kyrkan i Simrishamn.

Stiftelsen Hospice Österlen är en partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse utan privat vinstintresse.

Den verksamhet som Stiftelsen stödjer ska präglas av öppenhet för etnisk och religiös mångfald och av de starka estetiska värden landskapet och havet erbjuder.

Stiftelsen anser att livets olika skeden har samma värde och att ”det sista andetaget är lika viktigt som det första”.

Historik (PDF)