Aktuellt

Med nedanstående rader har Stiftelsen Hospice Österlen bjudit in samtliga politiska partier representerade i Region Skåne till samtal. Utgångspunkten för samtalen kommer att vara de tre frågor som ni kan läsa i nedanstående text.

Möten med politiker i Region Skåne (pdf-fil)


Dag Lundberg: Livet och döden – en personlig betraktelse (pdf-fil)
Detta ingår i antologin ”Om rätten till min egen död” utgiven av Litteraturrundan 2021. ISBN 978-91-519-7099-8.


Monika Olin Wikman ”Sista andetaget lika viktigt som det första”.
Artikel i tidningen Memento 4-2022.


Sista hjälpen utbildningar

Fem Sista hjälpen-utbildningar, som vänder sig till allmänheten, har anordnats av Palliativt Utvecklingscentrum i Region Skåne i samverkan med ASIH, Ystad och Stiftelsen Hospice Österlen.  De anordnades i Simrishamn (oktober 2021 och april, maj 2022) och i Kivik (november 2021). Den tredje utbildningen anordnades digitalt.

Kursen är uppdelad i fyra block

  • Döden är en naturlig del av livet. Vad händer när livet går mot sitt slut
  • Förberedelser inför döden: Planering, önskemål, prioriteringar, socialt stöd
  • Lindra lidande: Vanliga problem och symtom. Vad kan jag göra för att hjälpa till
  • Att ta farväl: Hur gör jag? Sorg och sorgereaktioner, begravning

På programmet stod beskrivning av döendeprocessen, hur närstående kan stödja den döende och hur lidande och smärta kan lindras. Även här är närståendes insatser viktiga. Sorgereaktioner och sorgbearbetning vid en anhörigs död behandlades också vid utbildningen.

Deltagarna fick fick ta del av erfarenheter från den palliativa vården, men  bidrog också själva med egna erfarenheter.

Utbildningarna leddes av Christel Wihlborg, medicinskt ansvarig läkare för specialiserad palliativ vård i sydöstra Skåne, Åsa Persson sjuksköterska ASIH Ystad och Ibe Lager, läkare och aktiv i Stiftelsen Hospice Österlen samt Jamie Woodworth, doktorand vid Lunds Universitet och verksam vid Palliativt Utvecklingscentrum.