Aktuellt

30/8 09.30-15.30

Österlenprojektet kallar till kick-off på Campus Österlen/Skeppet/ i Simrishamn

Ur programmet:
Om Österlenprojektets vision
Christel Wihlborg redogör för hur den palliativa vården ser ut i Skåne och i Simrishamn.
Medkänsla och samhällsengagemang, samtal mellan Jamie Woodworth och Christel Wihlborg.
Stiftelsen Hospice Österlens ordförande Dag Lundberg talar om människan, vården och livets slut
Hur ser ett stödjande samhälle ut i Simrishamn? World Café Workshop med Christel och Jamie

12/9 13.30

Seminarium för allmänheten, Kyrkans Hus, Allgatan7 i Simrishamn

Ur programmet:
Kulturella skillnader avseende livets slutskede och döden
Föredrag av Birgit Rasmussen, professor i omvårdnad med inriktning mot palliativ vård, Lunds universitet
Livstestamente- en bra eller dålig idé?
Föredrag av Linus Broström, medicinetiker
Ensamhet
Samtal kring ett stort, viktigt problem

Dödscafépremiär

Föga anade vi i Stiftelsen Hospice Österlen att drygt femtio personer skulle besöka vårt Dödskafé den 4 april på Kyrkans Hus i Simrishamn. Vi ska inte sticka under stol med att vi närde en viss osäkerhet om huruvida mötets rubrik skulle locka eller avskräcka.

Kafékontakt Jamie Woodworth tvivlade inte, men var också glatt överraskad över den mycket goda uppslutningen. Kyrkans Hus välkomnande var varmt och alla fikasugna njöt gott hembakat med kaffe eller té. Husmor Ingrid Mårtensson såg till att endast det bästa var gott nog. Komminister Pascal Bjerrehus välkomnade och berättade kortfattat om kyrkans olika kontaktformer. Från pastoratet närvarade även komminister Henrik Grimheden och diakon Mary Leydy López.

Ordförande Dag Lundberg fortsatte, sedvanligt koncist och välformulerat, och betonade stiftelsens ”mantra” Det sista andetaget är lika viktigt som det första. Han beskrev kortfattat det arbete Stiftelsen gjort genom åren.

Jamie Woodworth gav kort information om vad vi, vid borden utgrupperade besökare, fritt kunde samtala.

Vad de olika grupperna under drygt en och en halv timme diskuterade visade sig bli mycket olika. Ett flertal högst personliga erfarenheter av hur livets slutskede kan bli berörde i några av grupperna. Flera besökare uttryckte belåtenhet över att så pass opretentiöst kunna berätta om svåra beslut och händelser kopplade till nära och käras bortgång.

Ett par sjuksköterskor berättade om sin vardag nära döden på Vardaga Joneberg och gav en positiv bild av väl fungerande samarbete mellan olika yrkeskategorier.

Österlenprojektet presenterades kort av Christel Wihlborg, som också satt i kaféets avslutande lilla panel till vilken ett antal frågor ställdes och besvarades. Inte minst klargjordes frågan om vad palliativ vård är och hur den fungerar. Att okunskap på området finns stod helt klart.

Kaféet måste betraktas som ett positivt försök att närma sig mycket svåra och viktiga frågor. Vi vill tro att alla kafégästerna gick hemåt ännu mer övertygade om döden är en del av livet och att När- inte om är det som gäller oss alla.

Österlenprojektet- Palliativ vård utan gränser

I september 2015 arrangerade Stiftelsen symposiet ”Värdig vård i livets slutskede” för allmänheten. I samband med mötet initierades ett fruktbart samarbete med enheterna ”Palliativ vård och ASIH i Ystad” och ”Palliativt utvecklingscentrum i Lund”. Samarbetet har resulterat i ett forskningsprojekt ”Österlenprojektet -Palliativ vård utan gränser”, som kommer att starta inom kort. Ett syfte med projektet är att skapa ett evidensbaserat underlag till förbättringar av vården vid livets slut för innevånarna i Simrishamns kommun. Det görs genom att beskriva det aktuella behovet av palliativ vård med hjälp av en kartläggning av var patienterna avlidit, vem som hade ansvaret för patienterna, när de avled, vilken typ av vård som gavs samt anhörigas upplevelser i samband med vården i livets slut. Ett annat syfte med projektet är att kunna utveckla en modell för en ”sömlös” palliativ vård, en palliativ vård utan gränser, där representanter för kommunal, privat och regional verksamhet samverkar för en jämlik vård av högsta kvalitet.
Läs mer om projektet på www.osterlenprojektet.se

Stiftelsen har fått möjlighet att lämna remissvar på Region Skånes förfrågningsunderlag för den nya upphandlingen av Simrishamns sjukhus. Du finner vårt remissvar här

Upphandling av Simrishamns sjukhus (3)

En ny hospice-folder finns här
Texter från annonsering under sommaren 2015 finns här

Stiftelsens verksamhetsberättelse 2012 (pdf-fil)
Stiftelsens verksamhetsberättelse 2013 (pdf-fil)
Stiftelsens verksamhetsberättelse 2014 (pdf-fil) 
Stiftelsens verksamhetsberättelse 2015 (docx-fil)

Stiftelsens verksamhetsberättelse 2016 (docx-fil)

Stiftelsens verksamhetsberättelse 2017 (docx-fil)
Stiftelsens verksamhetsberättelse 2018 (docx-fil)

Länkar

Svenska Palliativregistret
Nationella rådet för palliativ vård

E-post
kontakt@hospiceosterlen.se
Stiftelsens postadress
Ehrenflyktsgatan 5, Lgh 1001
272 32 SIMRISHAMN